Σοφία@School. Μια πρόταση του ΕΚΠΑ.

Σοφία@School. Μια πρόταση του ΕΚΠΑ.

Το Πρόγραμμα «Η Σοφία στo Σχολείo» εκπονήθηκε από το Εργαστήριο «Φιλοσοφία - Διακυβέρνηση - Οικονομία» της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το οποίο και υπέβαλε σχετική πρόταση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Στη θεματική ενότητα «Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση» υποβλήθηκαν συνολικά 340 προτάσεις από πανεπιστημιακούς φορείς και ερευνητικά κέντρα. Από αυτές τελικώς εγκρίθηκαν οι 19. Το Πρόγραμμα «Η Σοφία στo Σχολείo» έλαβε έγκριση, καταλαμβάνοντας την 9η θέση. Ως εκ τούτου χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Μέσω του Προγράμματος, η διδασκαλία της φιλοσοφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο διευρυμένη κλίμακα.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Προγράμματος προβλέπει τη δημιουργία της απαραίτητης παιδαγωγικής υποδομής για το πρώτο διάστημα (Οκτώβριος 2021-Σεπτέμβριος 2022) και ακολούθως την καθ’ εαυτή διδασκαλία σε πραγματικές συνθήκες από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023.

Τα μαθήματα θα βιντεοσκοπούνται (με κάθε σεβασμό στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, χωρίς την εμφάνιση των μαθητών) και θα αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, προκειμένου να καταστεί πλήρως κατανοητό το τι ακριβώς είναι και τι επιδιώκει να επιτύχει «Η Σοφία στo Σχολείo».

Τον Ιούλιο του 2023 θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Συνέδριο με σκοπό την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού Προγράμματος. «Η Σοφία στo Σχολείo» ολοκληρώνεται με την έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου σε ειδικό αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού «Ηθική» https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki που εκδίδεται από το PPE Lab.

Επιστροφή
TOP