Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;

H πεποίθηση ότι η συνθετική μελέτη φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα της σκέψης των φοιτητών δημιούργησε, τo 1920, το πρώτο πρόγραμμα σπουδών PPE στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έκτοτε μεγάλα πανεπιστήμια και των πέντε ηπείρων προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα, που αποτελούν παραλλαγές ή εκδοχές της ίδιας κεντρικής ιδέας. Η ίδια αντίληψη διατρέχει το Εργαστήριο «Φιλοσοφία - Διακυβέρνηση - Οικονομία», PPElab.gr, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην κλασική σκέψη, η φιλοσοφία θέτει τις αρχές και τα αξιακά συστήματα, που η πολιτική καλείται να εφαρμόσει, συνεκτιμώντας τις οικονομικές τους συνέπειες. Η εποχή μας είναι μια εποχή πρωτοκαθεδρίας της οικονομίας σε βάρος τόσο της πολιτικής, όσο και της φιλοσοφίας. Το φαινόμενο κορυφώθηκε στη χώρα μας κατά την περίοδο της κρίσης.

Το PPElab ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στη σύνθεση μεταξύ των τριών αυτών γνωστικών αντικειμένων και στην αποκατάσταση της μεταξύ τους ισορροπίας. Επιδιώκει τη μελέτη, τεκμηρίωση, ανάλυση και προώθηση προτάσεων δημόσιας πολιτικής. Σε αυτήν την προσπάθεια το PPElab συνεργάζεται με άλλους φορείς, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο συναίνεσης και συνεργειών με στόχο την απαλλαγή από αδιέξοδες, ανορθολογικές αντιλήψεις που ευθύνονται αφ΄ενός για το ξέσπασμα και αφ’ ετέρου για την έκταση της παρούσας κρίσης.

Γνωρίστε το έμψυχο προσωπικό του εργαστηρίου ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://www.ppelab.gr/to_ergastirio-category-75.html

Επιστροφή
TOP