Επικοινωνία

Σοφία@School

Επικοινωνία Επικοινωνία
'Ονομα:
Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail: *
Μήνυμα:


Τηλ.: 210.7277517
Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή - Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Κυψέλη 509. ΤΚ 15772
info@mysofia.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. PPE LAB. - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΙΔΕΚ
TOP