ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για δύο κύκλους οι οποίοι απαρτίζονται από 10 σπονδυλωτά μαθήματα.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΤΑ ΡΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ!

Η Σοφία ανατρέχει στις πηγές & εντοπίζει σκέψεις!

TOP