ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη σχολική περίοδο 2021-2022 καταρτίζουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας. Σύντομα διαθέσιμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καινοτόμες τεχνολογίες με τη χρήση του διαδικτύου και της αλληλεπίδρασης!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σχολεία του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σας καλωσορίζουμε!

Γνωρίστε το Εργαστήριό μας και το project Σοφία@School

Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Φιλοσοφίας στο Δημοτικό, «Η Σοφία στο Σχολείο», που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία, www.ppelab.gr εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

MySofia.gr

Με την εγγραφή μαθητών και διδασκόντων, αποκτάτε πρόσβαση στη διαδικτυακή μας εφαρμογή, όπου μπορείτε να βλέπετε την ύλη σας, τη διαχρονική σας δραστηριότητα και απόδοση, αλλά και πολλά περισσότερα! Θα μπορείτε ακόμη να επικοινωνείτε με το εργαστήριό μας και με τους υπευθύνους του προγράμματος Σοφία@School.

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ;

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα ρητά της Σοφίας!

Τα ρητά της Σοφίας!

Η Σοφία ανατρέχει στις πηγές της ιστορίας της φιλοσοφίας και εντοπίζει ενδιαφέρουσες σκέψεις. Τις σχεδιάζει σε εικόνες και σας τις προσφέρει, για να τις δείτε, αλλά και να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας! Μείνετε συντονισμένοι καθώς εμπλουτίζονται διαρκώς!

17-05-2022 Περισσότερα
Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;

Το PPElab ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στη σύνθεση μεταξύ των τριών αυτών γνωστικών αντικειμένων και στην αποκατάσταση της μεταξύ τους ισορροπίας. Επιδιώκει τη μελέτη, τεκμηρίωση, ανάλυση και προώθηση προτάσεων δημόσιας πολιτικής.

24-07-2020 Περισσότερα
Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δύο κύκλοι μαθημάτων, δέκα σπονδυλωτά μαθήματα ο καθένας ως συμπλήρωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών 4ης και 5ης  Δημοτικού. «Η Σοφία στo Σχολείo» σχεδιάστηκε ως μια διαδραστική, παιγνιώδης εμπειρία μάθησης, με εκτεταμένη χρήση πολυμέσων.

24-07-2020 Περισσότερα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. PPE LAB. - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΙΔΕΚ
TOP